projekty-ue-sorter-avicon
Projekt pt. „Maszyna do sortowania z wykorzystaniem techniki wizji maszynowej 2D/3D”

26 listopada, 2019

W ramach  Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R” Programu Operacyjnego […]