Projekt pt. „Maszyna do sortowania z wykorzystaniem techniki wizji maszynowej 2D/3D”

26 listopada, 2019

W ramach  Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Przedsiębiorstwo realizuje projekt pt. „Maszyna do sortowania z wykorzystaniem techniki wizji maszynowej 2D/3D”,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0392/15-00

Wartość projektu: 3 178 621,37 zł

Udział Unii Europejskiej: 1 893 331,08 zł

Opis projektu

W ramach projektu firma AVICON opracowuje innowacyjny prototyp maszyny sortującej, stosującej technologię analizy trójwymiarowej, w celu dokładniejszego zbadania sortowanych obiektów z jednoczesnym zminimalizowaniem fałszywych detekcji. Maszyna sortująca będzie sortowała produkty sypkie, warzywa i owoce (świeże i mrożone), granulat, kapsułki żelowe itp. Kryterium sortowania będzie kolor, kształt, objętość oraz odpowiednio zdefiniowane wady produktu sortowanego.

Prototyp maszyny sortującej, oprócz zaawansowanej analizy trójwymiarowej z wykorzystaniem kamer liniowych, będzie przeprowadzał prostsze zadania sortujące, polegające np. jedynie na analizie koloru lub skanowaniu dwuwymiarowym. Przykładami zastosowań prototypu są: poszukiwanie ciemnych plam na frytkach, groszku, marchewce w kostkach, kontrola dojrzałości z wykorzystaniem analizy koloru, kontrola poprawności szypułkowania truskawek, odrzucanie niepożądanych wtrąceń, sortowanie granulatu polimerowego po kolorze, kontrola kształtu kapsułek żelowych. W szczególności, analiza trójwymiarowa będzie miała zastosowanie w przemyśle spożywczym, podczas detekcji frytek z ubytkami objętościowymi, wiśni z drobnymi ubytkami powstałych na skutek mechanicznych uszkodzeń, zlepionych płatków śniadaniowych.

Cele projektu

Celem proponowanego projektu jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności umożliwiających na opracowanie innowacyjnego prototypu maszyny sortującej 3D/2D stosującego technologię analizy trójwymiarowej w celu dokładniejszego zbadania sortowanych obiektów z jednoczesnym zminimalizowaniem fałszywych detekcji. Realizacja projektu zapewni powstanie prototypu maszyny sortującej szybszego oraz tańszego o około 30%, niż sortery firm konkurencyjnych.  Ponadto projekt ma na celu zwiększenie tempa rozwoju polskiego przemysłu, dzięki zaawansowanemu sorterowi w konkurencyjnej cenie.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu firma AVICON wprowadzi do swojej oferty  nowy, innowacyjny produkt w postaci prototypu maszyny sortującej. AVICON posiada ugruntowaną pozycję na rynku systemów wizyjnych, a wdrożenie prototypu, który zawiera w sobie elementy kontroli wizyjnej, pozwoli na wkroczenie na nowy rynek wykorzystując posiadaną już wiedzę. Rezultatem projektu będzie zarówno dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa AVICON, dzięki poszerzeniu działalności, jak i rozwój wiedzy oraz technologii w zakresie wizyjnej kontroli jakości.

Realizacja projektu pozwoli także na dynamiczny rozwój przemysłu w Polsce, w szczególności przemysłu spożywczego, ale także przemysłu farmaceutycznego oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Planowana jest również ekspansja na sąsiednie kraje w Europie Środkowej i Wschodniej.

Skontaktuj się z nami