Przemysł spożywczy – produkty suche

12 września, 2018

Rola sortowników optycznych w przetwórstwie żywności.

Przemysł spożywczy stawia znacznie wyższe wymagania co do urządzeń i maszyn używanych przy przetwórstwie produktów. Tutaj poza wydajnością i niezawodnością, które obowiązkowe są na większości linii produkcyjnych, maszyny muszą być przystosowane do kontaktu z żywnością. W związku z tym urządzenia mogą być zbudowane tylko z określonych materiałów, muszą być regularnie czyszczone oraz posiadać odpowiednią konstrukcję, gwarantującą np. szczelność.

Przetwórstwo żywności tak jak i inne dziedziny przemysłu uległo znacznej automatyzacji. Zautomatyzowana linia produkcyjna może siekać, kroić, gotować produkty. Podobnie sytuacja ma się z sortowaniem produktów – aktualnie należy się bardzo zastanowić, czy opłaca się zatrudniać dodatkowych pracowników, aby wykonywali tę pracę manualnie. Nowoczesne sortery optyczne potrafią to robić szybciej i z lepszą wydajnością. Urządzenia te szczególnie przydatne okazują się być przy sortowaniu produktów sypkich, takich jak zboża, orzechy, ziarna kawy czy też fasoli. Dlaczego? O ile sortowanie większych produktów można wykonywać manualnie, tak już ręczna selekcja np. ziaren pszenicy jest niemożliwa do przeprowadzenia. Najnowsze technologie sortowania optycznego, takie jak AVISCAN pozwalają nie tylko podnieść efektywność, ale przede wszystkim także jakość, i to w obszarach, w których do tej pory było to niemożliwe.

Produkty sypkie, dlaczego trzeba sortować?

Sortowanie produktów suchych sypkich jest ważne z kilku względów. Po pierwsze materiał wsadowy, taki jak zboże, może zawierać różnego rodzaju materiały obce typu kamienie, patyki, które przechodząc wraz z produktem do dalszych etapów przetwórstwa mogą ostatecznie znaleźć się w produktach spożywczych u końcowego konsumenta, obniżając jego wartość. Kolejną kwestią jest to, że zanieczyszczenia, jeśli znajdą się w urządzeniach do nich nie przystosowanych, mogą spowodować uszkodzenia i w konsekwencji kosztowne przestoje. Sortowniki optyczne, czy to wykorzystując sortowanie po kolorze, czy też po kształcie, zapewniają skuteczność odrzutu obcego materiału na poziomie blisko 100%. Inną ważną kwestią przy sortowaniu produktów spożywczych jest oczywiście odrzucenie egzemplarzy, które nie nadają się do sprzedaży, czy to z powodu zgnicia czy też innych przebarwień, które mogą nie ujmować przydatności do spożycia produktów, ale wyglądają nieestetycznie (szczególnie potrzebne, gdy produkt trafia w niezmienionej formie do konsumenta, np. fasola, orzechy). To właśnie dzięki sortowaniu optycznemu na półkach znajdujemy same ładne i świeże produkty. Tak samo w paczce orzechów praktycznie wszystkie są ładne i równe, a same takie na drzewach nie występują.

W jaki sposób odbywa się sortowanie produktów sypkich?

W branży spożywczej zastosowanie znajduje ogromna ilość różnych maszyn sortowniczych. Od wielkich konstrukcji do sortowania jabłek, poprzez urządzenia z przenośnikami taśmowymi, po sortery optyczne wyposażone w równię pochyłą. Te ostatnie są właśnie najczęściej wykorzystywane do sortowania produktów suchych sypkich. Zsuwnia świetnie nadaje się do pracy z produktami małymi i w związku z tym lekkimi. Choć równie dobrze można by zastosować zamiast niej podajnik taśmowy, to zajmował by on niepotrzebnie miejsce, a także koszt takiego rozwiązania byłby wyższy. Równia pochyła umożliwia przeprowadzanie inspekcji za pomocą dwóch kamer (z dwóch stron, z góry i z dołu), co przy pracy z niektórymi produktami jest konieczne. Podajnik taśmowy będzie lepszym rozwiązaniem, gdy chcemy przeprowadzać inspekcję jeszcze na podajniku, aby z jakichś powodów wydłużyć czas w jakim musi zostać podjęta decyzja.

Niektóre z dostępnych sorterów mają zaimplementowane różnego rodzaju technologie zwiększające dokładność i efektywność. Przykładowo rodzina sortowników optycznych AVISCAN została wyposażona w opatentowaną technologię, pozwalająca uzyskać jednorodną prędkość produktów o różnych gęstościach, dzięki czemu odstrzał produktów jest precyzyjniejszy i co za tym idzie, mniejsza ilość prawidłowych obiektów zostaje odstrzelona. W sorterach optycznych operator ma możliwość ustawienia stopnia selekcji, ponieważ do jednych zastosowań dany produkt będzie spełniał wymagania, ale do innych nie będzie się nadawał.

Jaka żywność może podlegać sortowaniu?

Kategoria produktów sypkich suchych jest dosyć obszerna, ale proces sortowania większości produktów przebiega jednakowo. Do tej kategorii zaliczają się różnego rodzaju zboża, takie jak pszenica, żyto, jęczmień, proso, a także kukurydza, ryż i nasiona. Innego rodzaju produkty spożywcze podlegające sortowaniu to orzechy i fasole. Również przetworzona żywność niekiedy wymaga dodatkowej selekcji. Przykładem mogą być takie produkty jak suszone owoce i warzywa.

Kto powinien zainteresować się zakupem sortera optycznego?

Optycznymi sorterami powinni się zainteresować oczywiście zarówno dostawcy i producenci żywności, ale także i rolnicy. Dlaczego rolnicy? Sortery optyczne mogą również służyć do selekcji nasion przed zasiewem, a także sortowania zebranych produktów, aby podnieść jakość zbiorów i uzyskać wyższą cenę na skupie.

Jakie korzyści płyną ze stosowania sortowników optycznych?

Zautomatyzowanie procesu sortowania przynosi wiele korzyści, które pośrednio mają jedno zadanie – zwiększenie opłacalności produkcji oraz zysku. Oszczędności można poczynić na wielu polach. Pierwszym aspektem jest niższy koszt utrzymania linii produkcyjnej, wynikający z mniejszej liczby zatrudnianych pracowników.  Punkt ten można również rozpatrzeć pod innym względem. Sortery optyczne na podobnym poziomie kosztów pozwalają na osiągnięcie znacznie większej wydajności, dzięki czemu zakłady produkcyjne mogą bez problemu zwiększyć moce przerobowe.

Kolejną, wspominaną już korzyścią, jest podniesienie jakości oferowanych dóbr. Świadomi konsumenci idąc do sklepu oczekują, że wszystkie rodzynki w paczce będą równe i świeże, a orzechy niepopękane. Producenci żywności tym bardziej powinni dążyć do jak najwyższej jakości produktów, ponieważ te można sprzedawać po wyższej cenie.

Inną nieoczywistą kwestią jest także wzrost bezpieczeństwa pracowników. Automatyzacja produkcji nie tylko nie działa na niekorzyść pracowników, ale wręcz przeciwnie, sprawia, że ludzie nie muszą wykonywać zadań dla nich niebezpiecznych. Dzięki zastosowaniu sortowników optycznych pracownicy nie muszą stać przy poruszających się taśmociągach, niwelując tym samym prawdopodobieństwo wywołania uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania pracy.

Wszyscy producenci żywności są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich produktów i muszą dawać gwarancję, że nie będą one szkodliwe dla konsumentów. Firmy, stosując precyzyjne urządzenia do optycznego sortowania żywności, takie jak AVISCAN, zapewniają nie tylko produkt najwyższej jakości, ale także zmniejszają straty i wydłużają okres przydatności do spożycia produktów. W takim wypadku sorter optyczny to nie wydatek tylko inwestycja.

Skontaktuj się z nami