Rola recyklingu we współczesnym świecie.

09 października, 2018

Recykling to pojęcie powszechnie rozpoznawalne. Moda na recykling nie wzięła się znikąd – poza aspektami ochrony środowiska, wykorzystywanie surowców wtórnych niesie także korzyści finansowe. Ciągły rozwój technologii przetwarzania odpadów pozwala podnieść efektywność procesu i w jeszcze większym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Wykorzystywanie surowców wtórnych w produkcji nowych dóbr powoduje oszczędności naturalnych zasobów ziemskich, zarówno tych nieorganicznych jak i organicznych, np. w postaci lasów. O tym jak wiele można uzyskać z przetworzonych surowców mogą świadczyć liczby: z tony polimerowych butelek można wytworzyć prawie sto bluz polarowych albo kilkadziesiąt tysięcy nowych reklamówek.

Energia jaką trzeba włożyć w proces produkcyjny z wykorzystaniem recyklingu jest mniejsza niż ta jakiej wymaga wytworzenie zupełnie nowych materiałów. W porównaniu do przetwórstwa odpadów, zdecydowanie więcej energii potrzeba, aby wydobyć, rafinować oraz transportować surowy materiał. Przykładowo, według różnych źródeł przetopienie stłuczki szklanej pochłania ok. 10% mniej energii niż wytworzenie nowego szkła. Poza aspektem finansowym oznacza to także mniejszą emisję CO2.

Skoro już jesteśmy przy emisji gazów cieplarnianych, oczywiście, używanie materiałów pochodzących z recyklingu w dużym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska. Jeśli odpady nie zostałyby ponownie wykorzystane, zalegałyby tysiące lat, trując środowisko i zaśmiecając krajobraz, albo zostałyby spalone, wydzielając toksyczne substancje.

Na podstawie powyższych argumentów widać, że w dzisiejszym świecie, gdzie stale rośnie ilość wytwarzanych śmieci, recykling to konieczność. Odpowiednio opracowany proces produkcyjny z wykorzystaniem surowców wtórnych poza aspektami ekologicznymi może okazać się także rentownym biznesem. Zadanie to ułatwiają nowoczesne technologie, takie jak np. sortery optyczne.

Skontaktuj się z nami