Technologia

Sortery optyczne AVISCAN to połączenie przemyślanej konstrukcji mechanicznej z najnowszymi komponentami wizyjnymi. Modułowa budowa naszych urządzeń pozwala na indywidualne podejście do konfiguracji i specyfikacji każdego egzemplarza, aby jak najlepiej spełniał on wymagania klienta. Powstanie tak wszechstronnego urządzenia do sortowania produktów sypkich było możliwe dzięki rozwojowi własnych technologii oraz aktywnej współpracy z światowymi producentami komponentów wizyjnych. Opracowanie oraz opatentowanie nowatorskiego projektu zsuwni, a także stworzenie własnego oświetlacza LED pozwoliło nam na podniesienie precyzji odstrzału niechcianych obiektów. Nasz zoptymalizowany algorytm zapewnia dokładną selekcję materiału względem koloru oraz rozmiaru, spełniając najbardziej rygorystyczne wymagania przemysłowe. Dopełnieniem jest intuicyjny interfejs użytkownika, pozwalający na obsługę przez niewykwalifikowanych pracowników.

Opatentowana technologia zapewniająca jednorodną prędkość produktów o różnych gęstościach.

Zsuwnia sorterów AVISCAN wyposażona jest w opatentowaną technologię wyrównywania prędkości obiektów o różnych gęstościach. W standardowych rozwiązaniach, produkty przechodząc z podajnika wibracyjnego na powierzchnię zsuwni układają się w losowy sposób sprawiając, że działające na nie siły tarcia mają różne wartości. To natomiast przekłada się na niejednostajną prędkość obiektów podczas selekcji i w konsekwencji mniejszą dokładność sortera. Technologia opracowana przez nasz zespół zapewnia jednolitą prędkość materiału, dzięki czemu urządzenia z rodziny AVISCAN charakteryzują się zarówno wysoką precyzją odrzutu wadliwych obiektów, jak również małym procentem starty obiektów zgodnych z wymaganiami. Co więcej, nasze sortery dostępne są również w wersji z podajnikiem taśmowym, zwiększając tym samym zakres zastosowań.

Połączenie procesorów graficznych i układów FPGA

Wysoka wydajność sorterów AVISCAN gwarantowana jest przez połączenie procesorów graficznych i układów FPGA. Taki zabieg zaowocował zwiększeniem możliwości obliczeniowych oraz pozwolił na przeprowadzanie obliczeń równoległych. Połączenie procesorów graficznych i układów FPGA zapewnia moc obliczeniową wystarczającą do podjęcia decyzji w ułamku sekundy.

Modułowa konstrukcja

W pełni modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie sorterów AVISCAN do pracy z dowolnymi produktami sypkimi. Nasze sortery umożliwiają zarówno dodawanie kolejnych modułów sortujących w celu zwiększenia wydajności, jak i wybór poszczególnych komponentów, takich jak rodzaj podajnika czy kamery, składających się na jeden moduł. Sortery AVISCAN dostępne są w konfiguracji z zsuwnią lub podajnikiem taśmowym, aby jak najlepiej sprostać poszczególnym zastosowaniom. W zależności od wymagań klienta mamy również możliwość modyfikacji parametrów konstrukcyjnych, takich jak np. szerokość robocza pojedynczego modułu.

Kamery CMOS

System detekcji sorterów AVISCAN to najnowsze kamery liniowe CMOS. Wysoka rozdzielczość zastosowanych sensorów umożliwia pełne skanowanie obszaru roboczego oraz dokładną identyfikację materiału i zanieczyszczeń. Połączenie technologii CMOS i skanowania linowego w jednym urządzeniu pozwoliło na uzyskanie jeszcze większych prędkości działania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności sortowania. Kamery, tak jak i inne komponenty naszych urządzeń, mogą zostać specjalnie dobrane do danych zastosowań, wymaganych przez klienta.

Wysokorozdzielczy system optyczny

Do współpracy z wysokorozdzielczymi kamerami zostały dobrane odpowiedniej jakości obiektywy, pozwalające w pełni wykorzystać możliwości sensorów. System optyczny sorterów AVISCAN zapewnia precyzyjne zogniskowanie na obszarze roboczym, dostarczając ostry obraz, umożliwiający wykrycie wad nawet o rozmiarze ułamków milimetra.

Oświetlacze LED autorskiej konstrukcji

Urządzenia z rodziny AVISCAN wyposażane są w oświetlacze specjalnie zaprojektowane i skonstruowane do pracy przy sortowaniu optycznym. Parametry naszych oświetlaczy zostały tak dobrane, aby jeszcze bardziej podnieść prędkość oraz jakość sortowania, a także niezawodność konstrukcji – diody LED odznaczają się najwyższą żywotnością spośród wszystkich technologii oświetlenia stosowanych w przemyśle, a przy tym zapewniają znacznie niższe zużycie energii.

Inteligentny algorytm sortowania

Sortery AVISCAN mogą zarówno sortować materiał po kolorze, jak również po kształcie i rozmiarze, a także odrzucać zanieczyszczenia i wykrywać wady powierzchniowe. Dzięki autorskiemu algorytmowi sortowania wszystkie operacje wykonywane są z najwyższą dokładnością, bez spadku wydajności. Nasze urządzenia mogą zostać przystosowane do dowolnych materiałów sypkich. Oprogramowanie poradzi sobie zarówno z selekcją płatków PET po kolorze, jak również z wykrywaniem nieprawidłowych frytek.

Zawory elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości działania

Specjalnie dobrane zawory elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości zapewniają wysoką dokładność sortowania. Zastosowane dysze zapewniają nie tylko wysoką precyzję odstrzału, ale również bardzo długą żywotność liczoną w miliardach cykli, przy minimalnych potrzebach serwisowych. Dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoje urządzenie będzie działać bezawaryjnie, utrzymując taki sam wysoki poziom sortowania. Dodatkową zaletą zastosowanych komponentów jest niskie zużycie powietrza.

Panel kontrolny

AVISCAN wyposażany jest w intuicyjny panel sterowania, który pozwala na kontrolę stanu podzespołów oraz wybór trybu i parametrów pracy. Na ekranie wyświetlane są bieżące statystyki, takie jak ilość poprawnych i niepoprawnych obiektów oraz prędkość inspekcji, a także podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, AVISCAN posiada również szeroką opcję diagnostyki podzespołów.

Praca w warunkach przemysłowych

Sortery optyczne AVISCAN spełniają wymagające normy pracy w warunkach przemysłowych. System optyczny a także elektronika są zabezpieczone przed wpływem niekorzystnych warunków, takich jak np. pył, ograniczając potrzeby serwisowe. Co więcej, urządzenia z rodziny AVISCAN mogą także zostać dostosowane do pracy z artykułami spożywczymi oraz produktami mokrymi.

Możliwość rozbudowy

Nawet po zakupie i uruchomieniu sortera nadal możemy rozbudować Twoje urządzenie o dodatkowe funkcje. Modułowa budowa pozwala na zmianę konfiguracji nawet już po instalacji i uruchomieniu systemu. Jedno urządzenie pozwala na sortowanie różnych materiałów, a dodatkowe modyfikacje umożliwią wprowadzenie nowych funkcji. AVICON udziela pełnego wsparcia posprzedażowego i otacza opieką serwisową swoje rozwiązania, zarówno zdalnie jaki na miejscu pracy systemu.