Sortowanie płatków plastikowych w recyklingu.

09 października, 2018

Tworzywa sztuczne to materiały, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić współcześnie życie. Butelki, opakowania, ramy okienne, zabawki… można by tak wymieniać w nieskończoność. Wszystkie te rzeczy kiedyś skończą swój okres eksploatacji, trafiając ostatecznie na wysypiska i do miejsc utylizacji. Tworzywa polimerowe rozkładają się tysiące lat, zaburzając tym samym naturalne procesy fizyczne i chemiczne regulujące środowisko. Jednym ze sposobów umożliwiających zmianę takiego stanu rzeczy jest recykling. Choć dla większości ludzi proces ten zaczyna się i kończy na wrzuceniu plastikowej butelki do odpowiedniego pojemnika, tak naprawdę jest to dopiero początek długiej i skomplikowanej drogi jaką musi przejść niepotrzebny plastik, aby nadawał się do ponownego użycia.

Odpady plastikowe trafiają do zakładów recyklingowych w takiej postaci w jakiej zostały zebrane – bez rozróżnienia na kolor czy rodzaj materiału. Aby tworzywa sztuczne mogły zostać ponownie wykorzystane muszą zostać posortowane według właśnie tych dwóch kryteriów. W niektórych miejscach nawet teraz pracę tę wykonują ludzie, choć zjawisko to szybko zanika. Rozwój wysokorozdzielczych kamer cyfrowych, a także komputery o coraz to większej mocy obliczeniowej, pozwoliły na wykorzystanie do tego celu sortowników optycznych. Ponieważ w sortownikach odrzut materiału odbywa się zazwyczaj za pomocą sprężonego powietrza, sortowane obiekty muszą mieć określone, małe rozmiary. Aby sprostać temu wymaganiu, mieszanina odpadów po wstępnym oczyszczeniu, odwrotnie niż przy sortowaniu ręcznym, najpierw cięta jest na płatki plastikowe, a dopiero te są odpowiednio segregowane przez sortery optyczne.

Jak wygląda sortowanie płatków za pomocą sortownika optycznego?

Systemy sortowania płatków plastikowych muszą spełniać bardzo wysokie wymagania, ponieważ często detekowane różnice są niewielkie, a same płatki bardzo małe. Aby odzyskany granulat został dopuszczony do ponownego użycia, czy to w przemyśle chemicznym czy też w włókienniczym, musi spełniać wysokie standardy, porównywalne ze specyfikacją pierwotnego materiału.

Jak działa sorter optyczny? Materiał w postaci płatków podawany jest do zbiornika buforowego, skąd następnie trafia na podajnik wibracyjny. W celu utworzenia pojedynczej warstwy materiału, w kolejnym kroku płatki są przyspieszane z wykorzystaniem spadku swobodnego na równi pochyłej. Następnie, gdy materiał znajdzie się poniżej krawędzi równi, obserwowany jest on przez kamerę o wysokiej rozdzielczości, z której to obraz jest analizowany przez komputer. W zależności od wyników analizy, płatki kontynuują spadek swobodny lub, jeśli nie spełniają wymagań, są odstrzeliwane za pomocą zaworów sprężonego powietrza.

Zależnie od danych wymagań, sortery optyczne pozwalają na sortowanie płatków plastikowych po barwie lub po materiale. W aplikacjach, gdzie wymagana jest tylko ta pierwsza opcja, sorter wyposażany jest w kamerę monochromatyczną lub kolorową, obrazującą w świetle widzialnym. Taka konfiguracja jest wystarczająca do wydajnego rozpoznawania barwy sortowanych obiektów, a przy tym atrakcyjna cenowo.

Sortery optyczne poza sortowaniem płatków plastikowych względem koloru i materiału spełniają jeszcze inne, niewymienione wcześniej zadanie. Mowa tu oczywiście o wykrywaniu zanieczyszczeń i innych ciał obcych, takich jak kamienie, patyki, kawałki etykiet itd. Choć płatki plastikowe nie są pierwszym z etapów ponownego przetwarzania tworzyw polimerowych, wciąż mogą one zawierać pewne zanieczyszczenia, które są równie niebezpieczne jak wtrącenia obcych tworzyw sztucznych, jeśli chodzi o dalsze etapy przetwórstwa. Na przykładzie tym widać, że inwestycja w sorter optyczny to inwestycja nie tylko w większą wydajność, ale również bezpieczeństwo produkcji, pozwalające uniknąć długotrwałych i przez to drogich przestojów.

W jakim celu tworzywa sztuczne poddaje się recyklingowi?

Powodów względem których wykonywany jest recykling jest tak naprawdę kilka. Granulat może być wykorzystany do ponownej produkcji nie tylko butelek, ale także odzieży z polaru, charakteryzującej się dobrymi właściwościami cieplnymi, jak również innego rodzaju odzieży sportowej, a także plecaków.  Z płatków plastikowych wykonywane są też różnego rodzaju folie i taśmy do pakowania i same opakowania, które nadają się do ponownego kontaktu z żywnością, a to wszystko w zgodzie z ekologią. Recykling pozwala nie tylko na zaoszczędzenie naturalnych zasobów środowiska, ale także na ponowne wykorzystanie materiałów, które zalegałyby setki lat na hałdach, albo zostałyby spalone, jeszcze bardziej zatruwając naturalny ekosystem.

Sam recykling to nie tylko ekologia, ale również biznes. Podstawą recyklingu jest maksymalne wykorzystanie dostępnych surowców wtórnych przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym. To właśnie umożliwia technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych w płatki plastikowe i ich sortowania. Nowoczesne maszyny sortujące, takie jak AVISCAN, pozwalają w jak największym stopniu ponownie wykorzystać dostępny materiał przy niskim koszcie eksploatacji jak i samego urządzenia.

Choć mogłoby się wydawać inaczej, wytworzenie nowych materiałów pochłania więcej energii niż przetworzenie surowców wtórnych. Według różnych źródeł różnica ta wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, w zależności od rodzaju materiału. M.in. dzięki sorterom optycznym jakość odzyskanych surowców jest równie wysoka co pierwotnych i spełnia wymagania produkcyjne.

Dlaczego AVISCAN?

AVISCAN to urządzenia dedykowane sortowaniu sypkich produktów, takich jak właśnie płatki plastikowe. Cechą szczególną naszych urządzeń jest wysoka precyzja odstrzału. Dzięki niej sortery optyczne AVISCAN nie tylko zapewniają blisko 100% dokładność odstrzału niechcianych materiałów, ale również, bardzo małą stratę dobrego materiału. Opatentowana technologia wyrównywania prędkości sortowanych obiektów, daje pewność, że sprężone powietrze trafi precyzyjnie w niechciany obiekt. To z kolei przyczynia się do jeszcze lepszego wykorzystywania surowców wtórnych. Wysokorozdzielcze kamery w połączeniu z dużą mocą obliczeniową dają gwarancję wysokiej wydajności. Sortery AVISCAN mogą pracować ze wszystkimi rodzajami tworzyw sztucznych, takimi jak: PET, HDPE, PCV, PVC czy LDPE. Wiele dostępnych programów sortowania, a także możliwość dodawania kolejnych sprawi, że bez problemu oddzielisz płatki o szukanym kolorze od pozostałych jak również usuniesz wszelkie zanieczyszczenia.

Skontaktuj się z nami